HOTĂRÂRE nr. 706 din 5 septembrie 2018privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, conform anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor, conform anexei nr. 2.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Justiției își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 5 septembrie 2018.
  Nr. 706.

  Anexa nr. 1

  Actualizarea datelor de identificare a imobilelor aflate
  în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției


  Nr. crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Descrierea tehnică

  Adresa

  Administrator

  1.

  35253

  8.29.09

  Judecătoria Sectorului 1 și Judecătoria Sectorului 4

  S + P + 1E
  Sc = 1.572 mp
  Sd = 4.420 mp
  S teren = 2.400 mp
  CF nr. 213530

  România, municipiul București, sectorul 4, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  2.

  35254

  8.29.09

  Judecătoria Sectorului 3

  S + P + 2E
  Sc = 1.883 mp
  Sd = 4.681 mp
  Anexe
  Sc = 27 mp
  Sd = 27 mp
  S teren = 3.782 mp
  CF nr. 222031

  România, municipiul București, sectorul 5, str. Ilfov nr. 6

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  3.

  156236

  8.29.09

  Tribunalul Giurgiu și Judecătoria Giurgiu

  D + P + 1E + M + 2E
  Sc = 1.603 mp
  Sd = 6.146 mp
  S teren = 3.097 mp
  CF nr. 38650

  România, județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 13

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841


  Nr. crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Descrierea tehnică

  Adresa

  Administrator

  4.

  36223

  8.29.09

  Judecătoria Oltenița

  D + P + 2E
  Sc = 1.307 mp
  Sd = 3.492 mp
  CF nr. 24637-C1

  România, județul Călărași, municipiul Oltenița, Str. Tineretului nr. 123

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  5.

  156610

  8.29.09

  Judecătoria Lehliu-Gară

  D + P + 1E
  Sc = 658 mp
  Sd = 1.662 mp
  CF nr. 23066-C1

  România, județul Călărași, orașul Lehliu-Gară, Str. Industriei nr. 1

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  6.

  39978

  8.29.09

  Judecătoria Craiova

  S + P + 1E
  Sc = 1.225 mp
  Sd = 3.645 mp
  CF nr. 232421-C1

  România, județul Dolj, municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 20

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  7.

  36695

  8.29.09

  Curtea de Apel Pitești

  D + Sp + P + 1E parțial + pod
  Sc = 1.660 mp
  Sd = 5.144 mp
  S teren = 2.308 mp
  CF nr. 80846

  România, județul Argeș, municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 22

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  8.

  27315

  8.29.09

  Judecătoria Gurahonț

  Corp C1 - P + 1E
  Sc = 208 mp
  Sd = 416 mp
  Corp C2 - P
  Sc = 313 mp
  Sd = 313 mp
  Arhivă - P
  Sc = 71 mp
  Sd = 71 mp
  S teren = 2.153 mp
  CF nr. 303091

  România, județul Arad, comuna Gurahonț, str. Crișan nr. 12

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  9.

  27317

  8.29.09

  Judecătoria Lipova

  D + P + 1E
  Sc = 690 mp
  Sd = 1.501 mp
  S teren = 2.530 mp
  CF nr. 300072
  CF nr. 300668

  România, județul Arad, orașul Lipova, str. Brancovici nr. 27

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  10.

  39084

  8.29.09

  Judecătoria Gherla

  Corp C1 - S + P + E + pod
  Sc = 510 mp
  Sd = 1.350 mp
  Corp C2 - S + P + pod
  Sc = 326 mp
  Sd = 542 mp
  Corp C3 - P
  Sc = 40 mp
  Sd = 40 mp
  Corp C5 - D + P + E
  Sc = 239 mp
  Sd = 669 mp
  S teren = 2.700 mp
  CF nr. 50655

  România, județul Cluj, municipiul Gherla, str. Bobâlna nr. 55

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  11.

  27672

  8.29.09

  Judecătoria Târgu Lăpuș

  P + 1E
  Sc = 581 mp
  Sd = 860 mp
  S teren = 1.212 mp
  CF nr. 51538

  România, județul Maramureș, orașul Târgu Lăpuș, str. Liviu Rebreanu nr. 77

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  12.

  28296

  8.29.09

  Judecătoria Bicaz

  S + P + 1E
  Sc = 605 mp
  Sd = 1.327 mp
  S teren = 1.630 mp
  CF nr. 53228

  România, județul Neamț, orașul Bicaz, Str. Republicii nr. 21

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841


  Nr. crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Descrierea tehnică

  Adresa

  Administrator

  13.

  156238

  8.29.09

  Judecătoria Șimleu Silvaniei

  D + P + 1E
  Sc = 724 mp
  Sd = 2.066 mp
  S teren = 1.159 mp
  CF nr. 50409

  România, județul Sălaj,
  orașul Șimleu Silvaniei, piața Iuliu Maniu nr. 1

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  14.

  35620

  8.29.09

  Judecătoria Onești

  S + P + 1E
  Sc = 664 mp
  Sd = 1.279 mp
  S teren = 1.805 mp
  CF nr. 67127

  România, județul Bacău, municipiul Onești, Str. Tineretului nr. 1

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  15.

  35624

  8.29.09

  Judecătoria Buhuși

  P
  Sc = 502 mp
  Sd = 502 mp
  S teren = 977 mp
  CF nr. 64192

  România, județul Bacău, orașul Buhuși,
  str. Dr. Davila nr. 4

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  16.

  35626

  8.29.09

  Judecătoria Podu Turcului

  S + P + M
  Sc = 539 mp
  Sd = 1.617 mp
  S teren = 1.811 mp
  CF nr. 62093

  România, județul Bacău, comuna Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 96

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  17.

  156184

  8.29.09

  Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Bacău

  D + P + M + 5E
  Sc = 863 mp
  Sd = 7.075,78 mp
  S teren = 1.599 mp
  CF nr. 76853-C1

  România, județul Bacău, municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  18.

  35619

  8.29.09

  Judecătoria Bacău

  S + P + 1E
  Sc = 947 mp
  Sd = 2.841 mp
  S teren = 1.675 mp
  CF nr. 76853-C2

  România, județul Bacău, municipiul Bacău, str. Oituz nr. 20

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  19.

  35618

  8.29.09

  Tribunalul Bacău - Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal

  Corp C1 - P
  Sc = 525 mp
  Sd = 525 mp
  Corp C2 - anexă
  Sc = 49 mp
  Sd = 49 mp
  Corp C3 - garaje
  Sc = 121 mp
  Sd = 121 mp
  S teren = 1.695 mp
  CF nr. 84598

  România, județul Bacău, municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 4

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  20.

  39403

  8.29.09

  Judecătoria Rupea

  D + P + E
  Sc = 697 mp
  Sd = 1.441 mp
  Anexe
  Sc = 206 mp
  Sd = 206 mp
  S teren = 1.926 mp
  CF nr. 100899
  CF nr. 100900

  România, județul Brașov, orașul Rupea, Str. Republicii nr. 155

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841


  Anexa nr. 2

  Transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului
  din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor


  Elemente de identificare

  Administratorul de la care se transmite imobilul

  Administratorul la care se transmite imobilul

  Nr. crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Descrierea tehnică

  Adresa

  Valoarea de inventar

  1.

  35253

  8.29.09

  Judecătoria Sectorului 1 și Judecătoria Sectorului 4

  S + P + 1E
  Sc = 1.572 mp
  Sd = 4.420 mp
  S teren = 2.400 mp
  CF nr. 213530

  România, municipiul București, sectorul 4, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4

  15.859.053,37

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul București
  C.U.I. 4340633

  2.

  35254

  8.29.09

  Judecătoria Sectorului 3

  S + P + 2E
  Sc = 1.883 mp
  Sd = 4.681 mp
  Anexe
  Sc = 27 mp
  Sd = 27 mp
  S teren = 3.782 mp
  CF nr. 222031

  România, municipiul București, sectorul 5, str. Ilfov nr. 6

  20.614.069,83

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul București
  C.U.I. 4340633

  3.

  156236

  8.29.09

  Tribunalul Giurgiu și Judecătoria Giurgiu

  D + P + 1E + M + 2E
  Sc = 1.603 mp
  Sd = 6.146 mp
  S teren = 3.097 mp
  CF nr. 38650

  România, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 13

  12.375.975,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Giurgiu
  C.U.I. 4145853

  4.

  36223

  8.29.09

  Judecătoria Oltenița

  D + P + 2E
  Sc = 1.307 mp
  Sd = 3.492 mp
  CF nr. 24637-C1

  România, județul Călărași, municipiul Oltenița, Str. Tineretului
  nr. 123

  4.060.000,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Călărași C.U.I. 4294057

  5.

  156610

  8.29.09

  Judecătoria Lehliu-Gară

  D + P + 1E
  Sc = 658 mp
  Sd = 1.662 mp
  CF nr. 23066-C1

  România, județul Călărași, orașul Lehliu-Gară,
  Str. Industriei nr. 1

  7.315.164,15

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Călărași C.U.I. 4294057

  6.

  39978

  8.29.09

  Judecătoria Craiova

  S+P+1E
  Sc = 1.225 mp
  Sd = 3.645 mp
  CF nr. 232421-C1

  România, județul Dolj, municipiul Craiova,
  str. Alexandru Ioan Cuza nr. 20

  3.273.400,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Dolj
  C.U.I. 4941447

  7.

  36695

  8.29.09

  Curtea de Apel Pitești

  D + Sp + P + 1E parțial + pod
  Sc = 1.660 mp
  Sd = 5.144 mp
  S teren = 2.308 mp
  CF nr. 80846

  România, județul Argeș, municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 22

  5.468.823,14

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Curtea de Apel Pitești
  C.U.I. 17180054

  8.

  27315

  8.29.09

  Judecătoria Gurahonț

  Corp C1 – P + 1E
  Sc = 208 mp
  Sd = 416 mp
  Corp C2 - P
  Sc = 313 mp
  Sd = 313 mp
  Arhivă - P
  Sc = 71 mp
  Sd = 71 mp
  S teren = 2.153 mp
  CF nr. 303091

  România, județul Arad, comuna Gurahonț, str. Crișan nr. 12

  2.001.200,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Arad
  C.U.I. 3519798


  Elemente de identificare

  Administratorul de la care se transmite imobilul

  Administratorul la care se transmite imobilul

  Nr. crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Descrierea tehnică

  Adresa

  Valoarea de inventar

  9.

  27317

  8.29.09

  Judecătoria Lipova

  D + P + 1E
  Sc = 690 mp
  Sd = 1.501 mp
  S teren = 2.530 mp
  CF nr. 300072
  CF nr. 300668

  România, județul Arad, orașul Lipova, str. Brancovici nr. 27

  2.468.123,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Arad
  C.U.I. 3519798

  10.

  39084

  8.29.09

  Judecătoria Gherla

  Corp C1 - S + P + E + pod
  Sc = 510 mp
  Sd = 1.350 mp
  Corp C2 - S + P + pod
  Sc = 326 mp
  Sd = 542 mp
  Corp C3 - P
  Sc = 40 mp
  Sd = 40 mp
  Corp C5 - D + P + E
  Sc = 239 mp
  Sd = 669 mp
  S teren = 2.700 mp
  CF nr. 50655

  România, județul Cluj, municipiul Gherla, str. Bobâlna nr. 55

  2.585.287,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Cluj
  C.U.I. 4565300

  11.

  27672

  8.29.09

  Judecătoria Târgu Lăpuș

  P + 1E
  Sc = 581 mp
  Sd = 860 mp
  S teren = 1.212 mp
  CF nr. 51538

  România, județul Maramureș, orașul Târgu Lăpuș, str. Liviu Rebreanu nr. 77

  825.307,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Maramureș
  C.U.I. 3695026

  12.

  28296

  8.29.09

  Judecătoria Bicaz

  S + P + 1E
  Sc = 605 mp
  Sd = 1.327 mp
  S teren = 1.630 mp
  CF nr. 53228

  România, județul Neamț, orașul Bicaz, Str. Republicii nr. 21

  1.176.329,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Neamț
  C.U.I. 174145454

  13.

  156238

  8.29.09

  Judecătoria Șimleu Silvaniei

  D + P + 1E
  Sc = 724 mp
  Sd = 2.066 mp
  S teren = 1.159 mp
  CF nr. 50409

  România, județul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, piața Iuliu Maniu nr. 1

  1.333.438,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Sălaj
  C.U.I. 4792205

  14.

  35620

  8.29.09

  Judecătoria Onești

  S + P + 1E
  Sc = 664 mp
  Sd = 1.279 mp
  S teren = 1.805 mp
  CF nr. 67127

  România, județul Bacău, municipiul Onești, Str. Tineretului nr. 1

  1.438.435,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Bacău
  C.U.I. 4278370

  15.

  35624

  8.29.09

  Judecătoria Buhuși

  P
  Sc = 502 mp
  Sd = 502 mp
  S teren = 977 mp
  CF nr. 64192

  România, județul Bacău, orașul Buhuși, str. Dr. Davila Nr. 4

  270.386,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Bacău
  C.U.I. 4278370

  16.

  35626

  8.29.09

  Judecătoria Podu Turcului

  S + P + M
  Sc = 539 mp
  S = 1.617 mp
  S teren = 1.811 mp
  CF nr. 62093

  România, județul Bacău, comuna Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 96

  2.000.437,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Bacău
  C.U.I. 4278370

  17.

  156184

  8.29.09

  Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Bacău

  D + P + M + 5E
  Sc = 863 mp
  Sd = 7.075,78 mp
  S teren = 1.599 mp
  CF nr. 76853-C1

  România, județul Bacău, municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1

  7.207.700,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Curtea de Apel Bacău
  C.U.I. 17704752


  Elemente de identificare

  Administratorul de la care se transmite imobilul

  Administratorul la care se transmite imobilul

  Nr. crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Descrierea tehnică

  Adresa

  Valoarea de inventar

  18.

  35619

  8.29.09

  Judecătoria Bacău

  S + P + 1E
  Sc = 947 mp
  Sd = 2.841 mp
  S teren = 1.675 mp
  CF nr. 76853-C2

  România, județul Bacău, municipiul Bacău, str. Oituz nr. 20

  3.467.309,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Bacău
  C.U.I. 4278370

  19.

  35618

  8.29.09

  Tribunalul Bacău - Secția II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal

  Corp C1 - P
  Sc = 525 mp
  Sd = 525 mp
  Corp C2 - anexă
  Sc = 49 mp
  Sd = 49 mp
  Corp C3 - garaje
  Sc = 121 mp
  Sd = 121 mp
  S teren = 1.695 mp
  CF nr. 84598

  România, județul Bacău, municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 4

  3.318.273,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Bacău
  C.U.I. 4278370

  20.

  39403

  8.29.09

  Judecătoria Rupea

  D + P + E
  Sc = 697 mp
  Sd = 1.441 mp
  Anexe
  Sc = 206 mp
  Sd = 206 mp
  S teren = 1.926 mp
  CF nr. 100899
  CF nr. 100900

  România, județul Brașov, orașul Rupea, Str. Republicii nr. 155

  3.971.293,00

  Ministerul Justiției
  C.U.I. 4265841

  Tribunalul Brașov
  C.U.I. 4688540

  -----