HOTĂRÂRE nr. 2 din 23 mai 2014privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014
  Având în vedere desfășurarea lucrărilor Congresului al XIII-lea al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din 23 mai 2014,
  în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza dispozițiilor art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare,
  Congresul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, precum și a tuturor camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel.


  Articolul 3

  Compartimentul secretariat al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.

  Președintele Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,
  Cristian-Mihai Jurchescu

  București, 23 mai 2014.
  Nr. 2.

  ANEXĂ

  STATUTUL
  Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești