HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 6 decembrie 2007 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
(actualizată până la data de 29 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 18 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei

  şi finanţelor,

  Varujan Vosganian

  p. Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  Bucureşti, 6 decembrie 2007.
  Nr. 1.470.

  Anexă

  NORMA 06/12/2007

  ------