ORDIN nr. 113 din 19 aprilie 2001
privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii*)
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 14 august 2001  Ministrul industriei şi resurselor,
  având în vedere Programul naţional de armonizare legislativa care în capitolul "Libera circulatie a marfurilor" include preluarea directivelor din domeniul recipientelor sub presiune şi adaptarea la progresul tehnic a reglementarilor existente,
  în temeiul prevederilor Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
  în conformitate cu prevederile art. 6 şi ale art. 9 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă urmatoarele reglementari tehnice:
  1. Reglementari tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente sub presiune şi metode de verificare a acestora, RT 76/767, prezentate în anexa nr. 1.
  2. Reglementari tehnice specifice categoriei de recipiente - butelii pentru gaz, executate din otel fără sudura, RT 84/525, prezentate în anexa nr. 2.
  3. Reglementari tehnice specifice categoriei de recipiente - butelii pentru gaz, executate din aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu fără sudura, RT 84/526, prezentate în anexa nr. 3.
  4. Reglementari tehnice specifice categoriei de recipiente - butelii pentru gaz, executate din otel nealiat sudate, RT 84/527, prezentate în anexa nr. 4.


  Articolul 2

  Organismul de control desemnat pentru verificarea respectarii prevederilor reglementarilor tehnice prevăzute la art. 1 este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor. În acest scop, în cadrul ISCIR se infiinteaza o structura distincta până la data intrarii în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 3

  Lista cuprinzand organismele de inspecţie desemnate de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru evaluarea recipientelor care fac obiectul reglementarilor tehnice prevăzute la art. 1 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data intrarii în vigoare a prezentului ordin urmand să fie actualizata periodic.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ----------- Notă *) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior.
  Ministrul industriei şi resurselor,
  DAN IOAN POPESCU
  Bucureşti, 19 aprilie 2001.
  Nr. 113


  Anexa 1

  REGLEMENTARI 19/04/2001


  Anexa 2

  REGLEMENTARI 19/04/2001


  Anexa 3

  REGLEMENTARI 19/04/2001