ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 15 noiembrie 2000
pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 21 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Autorizaţia se eliberează unităţilor cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii, la cererea acestora, dacă fac dovada respectării prevederilor prezentei legi."
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru
  Controlul Activităţilor Nucleare,
  Dan Cutoiu
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -------