LEGE nr. 514 din 23 noiembrie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 19 august 2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004, cu următoarea modificare:
  - Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură măsurile necesare pentru construirea de drumuri forestiere, pentru asigurarea accesibilizării fondului forestier în vederea desfăşurării lucrărilor silvoculturale, pentru asigurarea condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru asigurarea unei activităţi de exploatare a pădurilor în condiţii ecologice şi de rentabilitate."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 23 noiembrie 2004.
  Nr. 514.
  -------------