ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 25 octombrie 2001
pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 31 octombrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 309/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia SAPARD, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, finanţată din venituri bugetare şi extrabugetare, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ovidiu Natea,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  --------