HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 20 septembrie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
(actualizată până la data de 1 februarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; ORDINUL nr. 26 din 12 ianuarie 2007.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va monitoriza, în anul 2006 şi în trimestrul I al anului 2007, aplicarea dispoziţiilor din normele metodologice prevăzute la art. 1 şi va putea face propuneri de modificare şi completare a acestora.


  Articolul 3

  Valoarea sumei lunare de 310 lei, acordată sub formă de tichete de creşă, se indexează semestrial, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 193/2006
  , cu modificările ulterioare, şi se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 26 din 12 ianuarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007. A se vedea pct. 6.1.-6.5. din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.


  Articolul 4

  Criteriile privind autorizarea funcţionării unităţilor emitente care pot desfăşura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, se aprobă în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 20 septembrie 2006.
  Nr. 1.317.


  Anexă

  NORMA 20/09/2006