HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 februarie 2001
privind numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
 • CONSILIUL SUPREM DE APĂRARE A TARII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 14 februarie 2001  În temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe,
  Consiliul Suprem de Apărare a Tarii hotărăşte:

  Articolul 1

  Numeşte pe domnul Gheorghe Fulga în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe.


  Articolul 2

  Aproba demisia domnului Catalin Harnagea din funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe începând cu data de 1 februarie 2001.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii în şedinţa din 12 februarie 2001.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A TARII
  ION ILIESCU
  ──────────