ORDIN nr. 59 din 4 septembrie 1996
privind eliberarea licenţelor de import pentru contingentul tarifar de 200.000 tone orz consum din import
EMITENT
 • MINISTERUL COMERŢULUI
 • Publicat în  ACTE INTERNE  În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454/1994, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 164/1996, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 734/28 august 1996, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unui contingent tarifar de 200.000 tone orz de consum din import,
  ministrul comerţului emite următorul ORDIN:

  Articolul 1

  Importul cantităţii de 200.000 tone orz consum (poziţia tarifara 1003.00.90), cu exceptarea de la plata taxelor vamale, se efectuează pe bază de licenţe de import, eliberate de Ministerul Comerţului, cu valabilitate până la 31 decembrie 1996.


  Articolul 2

  Cererile de licenţă de import, avizate în prealabil de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, se depun la registratura Ministerului Comerţului în plic închis, cu menţiunea Direcţia Licenţe Export-Import, contingent tarifar pentru import orz consum.
  Licentele de import vor fi eliberate în conformitate cu reglementările în vigoare, în ordinea depunerii la Ministerul Comerţului a cererilor de licenţă, până la epuizarea contingentului.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa Ministerului Finanţelor - Direcţia Generală a Vamilor, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi agenţilor economici, prin mijloace mass-media şi afişare la sediul Ministerului Comerţului.
  MINISTRU,
  Dan Ioan Popescu
  -------