ORDIN nr. 133/193/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 133 din 1 februarie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 198 din 31 ianuarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 5 februarie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 1.143 din 1.02.2019 al Ministerului Sănătății și nr. DG 402 din 31.01.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 350 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „350

  W55841001

  J02AX06

  ANIDULAFUNGINUM

  ECALTA 100 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  100 mg

  PFIZER LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.

  S

  1

  1.449,080000

  1.617,650000

  0,000000“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 351 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 19, 140 și 197 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 32, 34, 39 și 348 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „32

  W64827003

  L01AX03

  TEMOZOLOMIDUM

  TEMODAL 20 mg

  CAPS.

  20 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  OLANDA

  CUTIE CU 5 CAPS. AMBALATE INDIVIDUAL ÎN PLICURI

  PR

  5

  9,967200

  13,036800

  2,993200

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  34

  W59617003

  L01AX03

  TEMOZOLOMIDUM

  TEMODAL 20 mg

  CAPS.

  20 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 5 CAPS. AMBALATE INDIVIDUAL ÎN PLICURI

  P-RF/R

  5

  9,967200

  13,036800

  2,993200

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  39

  W62602001

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METHOTREXATE 2,5 mg

  COMPR. FILM.

  2,5 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.

  PR

  100

  0,310000

  0,362100

  0,000000

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  348

  W64915001

  L01XX02

  ASPARAGINAZUM

  ERWINASE

  PULB. PT. SOL. INJ.

  10000 unități/ flacon

  DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.

  PR

  5

  3.013,260000

  3.292,082000

  0,000000“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 495 se introduc șase noi poziții, pozițiile 496-501, cu următorul cuprins:

  „496

  W65219001

  L01AA03

  MELPHALANUM

  MELPHALAN RATIOPHARM

  PULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  50 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FL. X 50 MG PULB. + 1F SOLVENT

  PR

  1

  106,820000

  130,410000

  0,000000

  497

  W59766002

  L01XB01

  PROCARBAZINUM 4)

  NATULAN

  CAPS.

  50 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. X 10 CAPS.

  PRF

  50

  22,220000

  24,982800

  0,000000

  498

  W64502002

  L01XE11

  PAZOPANIB **1

  VOTRIENT 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  84,291666

  92,301888

  0,000000

  499

  W64503002

  L01XE11

  PAZOPANIB **1

  VOTRIENT 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  171,197333

  187,241166

  0,000000

  500

  W64502002

  L01XE11

  PAZOPANIB **1 Ω

  VOTRIENT 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  84,291666

  92,301888

  0,000000

  501

  W64503002

  L01XE11

  PAZOPANIB **1 Ω

  VOTRIENT 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  171,197333

  187,241166

  0,000000“
  6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.20 „Fibroză pulmonară idiopatică“, după poziția 4 se introduc patru noi poziții, pozițiile 5-8, cu următorul cuprins:

  „5

  W64378001

  L04AX05

  PIRFENIDONUM **1

  ESBRIET 267 mg

  COMPR. FILM.

  267 mg

  ROCHE REGISTRATION GMBH

  GERMANIA

  AMBALAJ CU 252 COMPR. FILM.

  PR

  252

  35,642103

  39,001349

  0,000000

  6

  W64064001

  L04AX05

  PIRFENIDONUM **1

  ESBRIET 267 mg

  COMPR. FILM.

  267 mg

  ROCHE REGISTRATION LTD.

  MAREA BRITANIE

  AMBALAJ CU 252 COMPR. FILM.

  PR

  252

  35,642103

  39,001349

  0,000000

  7

  W64065001

  L04AX05

  PIRFENIDONUM **1

  ESBRIET 801 mg

  COMPR. FILM.

  801 mg

  ROCHE REGISTRATION LTD.

  MAREA BRITANIE

  AMBALAJ CU 84 COMPR. FILM.

  PR

  84

  106,929285

  117,007261

  0,000000

  8

  W64379001

  L04AX05

  PIRFENIDONUM **1

  ESBRIET 801 mg

  COMPR. FILM.

  801 mg

  ROCHE REGISTRATION GMBH

  GERMANIA

  AMBALAJ CU 84 COMPR. FILM.

  PR

  84

  106,929285

  117,007261

  0,000000“
  7. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 188 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „188

  W62602001

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METHOTREXATE 2,5 mg

  COMPR. FILM.

  2,5 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.

  PR

  100

  0,310000

  0,362100

  0,000000“
  8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 323 se introduce o nouă poziție, poziția 324, cu următorul cuprins:

  „324

  W65219001

  L01AA03

  MELPHALANUM

  MELPHALAN RATIOPHARM

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  50 mg

  C.N. UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FL. X 50 MG PULB. + 1F SOLVENT

  PR

  1

  106,820000

  130,410000

  0,000000“
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 118 se introduc patru noi poziții, pozițiile 119-122, cu următorul cuprins:

  „119

  W63590012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  5,300000

  6,701000

  0,000000

  120

  W63591012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  9,614000

  12,156000

  0,000000

  121

  W63592012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  12,800000

  15,626000

  0,000000

  122

  W63593009

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  6

  16,310000

  20,621666

  0,000000“
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 214 se introduc patru noi poziții, pozițiile 215-218, cu următorul cuprins:

  „215

  W63590012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  5,300000

  6,701000

  0,000000

  216

  W63591012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  9,614000

  12,156000

  0,000000

  217

  W63592012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  12,800000

  15,626000

  0,000000

  218

  W63593009

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  6

  16,310000

  20,621666

  0,000000“
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 147 se introduc patru noi poziții, pozițiile 148-151, cu următorul cuprins:

  „148

  W63590012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  5,300000

  6,701000

  0,000000

  149

  W63591012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  9,614000

  12,156000

  0,000000

  150

  W63592012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  12,800000

  15,626000

  0,000000

  151

  W63593009

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  6

  16,310000

  20,621666

  0,000000“
  12. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 98 se introduc patru noi poziții, pozițiile 99-102, cu următorul cuprins:

  „99

  W63590012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  2000UI (20 mg)/0,2 ml

  SANOFI
  ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  5,300000

  6,701000

  0,000000

  100

  W63591012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI
  ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  9,614000

  12,156000

  0,000000

  101

  W63592012

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI
  ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  10

  12,800000

  15,626000

  0,000000

  102

  W63593009

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  8000UI (80 mg)/0,8 ml

  SANOFI
  ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  6

  16,310000

  20,621666

  0,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna februarie 2019.

  p. Ministrul sănătății,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel

  ----