RECTIFICARE nr. 54 din 23 iunie 2010
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 28 iulie 2010    La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - La art. I pct. 2, cu referire la art. 158^2 alin. (6), în loc de: "... prevăzute la alin. (8) lit. c)..." se va citi: "... prevăzute la alin. (8) lit. b)...".
    -------