ORDIN nr. 1.154 din 1 septembrie 2014
privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014  În temeiul prevederilor art. 44 alin. (6), art. 71^1 alin. (4) şi art. 71^2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice prevăzută la art. 1 se referă la:
  a) dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic;
  b) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor prin serviciile "Spaţiul privat virtual" şi "Buletinul informativ fiscal";
  c) condiţii de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b).


  Articolul 3

  Până la data de 31 decembrie 2014, prevederile cap. II şi III din anexă se aplică numai pentru solicitanţii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.


  Articolul 4

  (1) La data punerii în funcţiune a serviciului "Spaţiul privat virtual" documentele comunicate de organele fiscale se semnează cu certificatul digital emis de autoritatea de certificare a Ministerului Finanţelor Publice,
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data obţinerii de către Ministerul Finanţelor Publice a certificatului digital calificat.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Bucureşti, 1 septembrie 2014.
  Nr. 1.154.


  Anexă

  PROCEDURA 01/09/2014