HOTĂRÂRE nr. 961 din 29 octombrie 2014
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru realizarea unui centru de date, precum şi a unor spaţii de birouri ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


  Articolul 2

  Transmiterea părţii de imobil se face cu menţinerea destinaţiei de parcare pentru o parte a acestuia, urmând ca Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să asigure Serviciului de Telecomunicaţii Speciale dreptul de utilizare, cu titlu gratuit, a unui număr de 300 de locuri de parcare.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Autorităţile publice implicate în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri şi Ministerul Finanţelor Publice operează modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Directorul Serviciului
  de Telecomunicaţii Speciale,
  Marcel Opriş
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 29 octombrie 2014.
  Nr. 961.


  Anexă

  *Font 7*
                            DATELE DE IDENTIFICARE
                  ale părţii de imobil aflat în domeniul public al
              statului care se transmite din administrarea Serviciului
                    de Telecomunicaţii Speciale în administrarea
                Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională
                              de Administrare Fiscală
  ┌──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
  │Locul unde este situat│Persoana juridică de la│Persoana juridică la│Caracteristicile tehnice│ Valoarea │Nr. M.F.P./ │
  │ │ care se transmite │ care se transmite │ ale imobilului supus │ contabilă │ Cod │
  │ │ │ │ transmiterii │ - lei - │clasificaţie │
  ├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
  │Localitatea Bucureşti,│ Serviciul de │ Ministerul │ S teren = 10.219 mp │ 820.930 │35519/8.29.19│
  │Splaiul Independenţei │ Telecomunicaţii │ Finanţelor │ Număr cadastru: 226885 │ │ (parţial) │
  │nr. 323 A │ Speciale CUI 4267230 │ Publice - │ │ │ │
  │ │ │Agenţia Naţională de│ │ │ │
  │ │ │Administrare Fiscală│ │ │ │
  │ │ │ CUI 16031712 │ │ │ │
  └──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────┴─────────────┘


  -------