ORDIN nr. 45 din 18 ianuarie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 13 februarie 2018
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu, după cum urmează:
  a) unitatea administrativ-teritorială Bucșani - sectoarele cadastrale nr. 1, 8, 12, 18, 21, 28, 29, 44, 50, 51, 53 și 54;
  b) unitatea administrativ-teritorială Daia - sectoarele cadastrale nr. 13, 14 și 35;
  c) unitatea administrativ-teritorială Roata de Jos - sectoarele cadastrale nr. 24, 26, 27, 29, 30, 32 și 36.


  Articolul 2

  Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu

  București, 18 ianuarie 2018.
  Nr. 45.

  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 2


  Anexa nr. 3

  ----