ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 23 octombrie 1997
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 27 octombrie 1997  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  în vederea asigurării sustinerii programului de restructurare a industriei miniere,
  Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, denumita în continuare agenţie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
  (2) Organizarea şi funcţionarea agenţiei se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 2

  Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) urmărirea punerii în aplicare a strategiei energetice naţionale cu efecte asupra domeniului minier;
  b) concretizarea programelor naţionale şi a obiectivelor de restructurare a industriei miniere şi a activităţii geologice prin participare la:
  * elaborarea programelor tehnice pe obiective şi implementarea acestora;
  * elaborarea programelor de refacere a mediului şi implementarea lor;
  * elaborarea programelor de protecţie socială şi gestionarea acestora;
  c) urmărirea şi implementarea planurilor de dezvoltare regionala în zonele miniere;
  d) urmărirea programelor închiderii minelor şi implementarea programelor de reconstrucţie a zonelor afectate;
  e) gestionarea programelor şi fondurilor interne şi externe ce vizează restructurarea şi dezvoltarea regiunilor miniere.


  Articolul 3

  În exercitarea atribuţiilor sale, agenţia colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale, la elaborarea şi punerea în aplicare a programelor care vizează:
  a) restructurarea industriala şi crearea de noi activităţi producătoare de bunuri materiale în zonele miniere;
  b) dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii în localităţile miniere şi utilizarea spaţiilor industriale ale minelor închise;
  c) reconversia profesională a persoanelor disponibilizate din sectorul minier;
  d) refacerea ambientului distrus de activităţile miniere;
  e) dezvoltarea socială a localităţilor din zonele miniere;
  f) reorientarea învăţământului de toate gradele.


  Articolul 4

  Finanţarea agenţiei se asigura de la bugetul de stat. Preşedintele agenţiei este ordonator principal de credite.


  Articolul 5

  (1) Sediul central al agenţiei, în suprafaţa de 150 mp, este situat în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 34-36, sectorul 1, preluat în administrare, pe bază de protocol, de la Regia Autonomă "Locato".
  (2) Agenţia funcţionează cu 14 colective zonale, situate în localităţile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 6

  Conducerea agenţiei este asigurata de un preşedinte, asimilat cu funcţia de secretar de stat şi numit prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 7

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Industriei şi Comerţului va prezenta Guvernului, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea agenţiei.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul industriei şi comerţului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale
  Alexandru Athanasiu


  Anexa 1
  LISTA
  cu colectivele zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
         
    Nr. crt.Colectivul zonalJudeţul
    1.PetroşaniHunedoara
    2.Târgu JiuGorj
    3.Deva - BradHunedoara
    4.Alba Iulia - Abrud - Baia de ArieşAlba
    5.Baia MareMaramureş
    6.Baia BorşMaramureş
    7.Gura HumoruluiSuceava
    8.AninaCaraş-Severin
    9.Moldova NouăCaraş-Severin
    10.ComăneştiBacău
    11.VoivoziBihor
    12.PloieştiPrahova
    13.BălanHarghita
    14.RodnaBistriţa-Năsăud

  -------------