HOTĂRÂRE nr. 824 din 7 octombrie 1999
pentru modificarea alin. (1) al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici - Arad şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 13 octombrie 1999  În temeiul art. 4 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 16 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici - Arad şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 9 iunie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Pentru primul an de funcţionare salarizarea personalului Regiei Autonome <<Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad>> se va face potrivit reglementărilor stabilite pentru personalul din unităţile bugetare. Salariile de baza vor fi stabilite conform prevederilor anexelor nr. VIII/1, VIII/2 şi IX/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, şi ale Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998."
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ------------