DECIZIE nr. 194 din 12 august 2019privind aplicarea mobilității pentru domnul Daniel Ionescu din funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 august 2019
  Având în vedere Adresa Ministerului Cercetării și Inovării nr. 3.057 din 30 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.839 din 31 iulie 2019,
  în temeiul art. 29, art. 502 alin. (1) lit. h), art. 503 alin. (1) și (2), art. 524 alin. (1) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC
  (1) Începând cu data de 1 septembrie 2019, domnului Daniel Ionescu i se aplică mobilitatea din funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului. (2) Domnul Daniel Ionescu predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă

  București, 12 august 2019.
  Nr. 194.
  ----