LEGE nr. 143 din 3 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 4 aprilie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 30 ianuarie 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 9 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, aflate în proprietate publică, în vederea restaurarii sau participării la expoziţii şi la alte manifestări similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ale celorlalte acte normative în materie."
  2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate la art. 3 şi 4 se înfiinţează, în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Biroul pentru asigurări guvernamentale, în subordinea directa a ministrului, în limita numărului maxim de posturi aprobat."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 44/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  -----