ORDIN nr. 162 din 29 decembrie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 29 decembrie 2017
  În vederea asigurării condițiilor pentru îndeplinirea de către serviciile voluntare și private pentru situații de urgență a Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016, precum și a condițiilor legale de funcționare a celor înființate până la data intrării în vigoare a ordinului menționat anterior,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Termenul pentru îndeplinirea criteriilor de performanță prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2018.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 29 decembrie 2017.
  Nr. 162.
  -----