HOTĂRÂRE nr. 1.290 din 18 decembrie 2012
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Ministerul Finanţelor Publice va asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2012.
  Nr. 1.290.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi din
  administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al
  statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Persoana juridică la care se transferă imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar
  Municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10 Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 1. Clădire corp A (subsol, parter şi 3 etaje) Suprafaţa construită = 1.477 mp Suprafaţa desfăşurată = 7.248 mp Conform extrasului de carte funciară 1.368.292,66 lei Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2006
  Municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10 Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 2. Terenul aferent imobilului corp A Suprafaţa = 3.087 mp Conform extrasului de carte funciară

  _________