HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 mai 2019privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 30 mai 2019.
  Nr. 349.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani
  din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

  Nr. de inventar M.F.P. și codul de clasificațieDenumirea și adresaCaracteristicile tehnice ale imobilului
  Valoarea de inventar actualizată
  - lei -
  Situația juridicăTipul bunului
  Baza legală a majorării valorii de inventarÎn administrare/concesiune

  111395
  8.29.13

  Palat administrativ 64-29,
  Piața Revoluției
  nr. 1-3, Botoșani,
  județul Botoșani

  S+P+4E
  Suprafața construită = 1.009 mp
  Suprafața desfășurată = 3.951,97 mp
  Suprafață teren = 5.493 mp
  CF: 51964
  9.657.487,33Proces-verbal nr. 17.861/21.12.2018 privind reevaluarea activelor fixe corporale
  În administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  CUI: 3372696
  Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, cu modificările ulterioare
  Imobil

  111438
  8.29.13

  Centrală termică 64-29,
  Piața Revoluției
  nr. 1-3, Botoșani,
  județul Botoșani

  Parter
  Suprafața construită = 25,96 mp
  Suprafața desfășurată = 25,96 mp
  CF: 51964
  519.742,59Proces-verbal nr. 17.861/21.12.2018 privind reevaluarea activelor fixe corporale
  În administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  CUI: 3372696
  Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, cu modificările ulterioare
  Imobil

  ----