ORDIN nr. 1.813/C din 27 iunie 2008 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România
(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------
  Având în vedere dispoziţiile art. 8^1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,
  văzând dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia pentru servicii juridice conexe va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul justiţiei,

  Cătălin Marian Predoiu

  Bucureşti, 27 iunie 2008.
  Nr. 1.813/C.

  Anexă

  REGULAMENT 27/06/2008

  ------------