ORDIN nr. 774 din 26 februarie 2019privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Iași
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unități administrativ-teritoriale din județul Iași, după cum urmează:
  a) unitatea administrativ-teritorială Bălțați - sectoarele cadastrale nr. 15, 16, 17, 22, 23, 26, 28, 34;
  b) unitatea administrativ-teritorială Dobrovăț - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 12, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
  c) unitatea administrativ-teritorială Mogoșești-Siret - sectoarele cadastrale nr. 1, 7, 15;
  d) unitatea administrativ-teritorială Moșna - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
  e) unitatea administrativ-teritorială Plugari - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 13, 22, 28, 29, 32;
  f) unitatea administrativ-teritorială Sirețel - sectoarele cadastrale nr. 2, 8, 10, 21, 22, 37, 38.


  Articolul 2

  Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu

  București, 26 februarie 2019.
  Nr. 774.

  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 2


  Anexa nr. 3


  Anexa nr. 4


  Anexa nr. 5


  Anexa nr. 6

  -----