HOTĂRÂRE nr. 210 din 12 aprilie 2018privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018
  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modificarea denumirii și adresei imobilului înregistrat cu nr. MFP 38275, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă transmiterea bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea, imobil ce va avea destinația de cale de acces.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ–valorică, în termenul legal, și vor opera modificarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 12 aprilie 2018.
  Nr. 210.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru
  și Publicitate Imobiliară Vrancea, pentru care se modifică denumirea și adresa


  Administrator

  Nr. MFP și cod de clasificație

  Denumirea imobilului

  Date de identificare

  Baza legală

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descriere tehnică

  Vecinătăți

  Adresa

  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  C.U.I. 9051601

  38275
  8.29.08

  Teren + 2 garaje + magazie

  Sc = Sd = 25 mp, parter, pentru garaj C1
  Garaj C2:
  Sc = Sd = 26 mp, parter
  Magazie C3:
  Sc = Sd = 25 mp - constr. BCA, acoperiș placă beton, parter
  S teren = 730 mp
  CF nr. 52075 - teren intravilan
  Su = 24,20 mp pentru garaj C1
  Su = 24,20 mp pentru garaj C2
  Su = 32,60 mp pentru magazie C3

  N - particulari
  S - OJRSA Vrancea
  E - OJRSA Vrancea
  V - particulari

  Țara: România
  Județul: Vrancea
  Municipiul: Focșani
  Bd. Brăilei nr. 121

  Cadastru funciar municipiul Focșani,
  Ordonanța de urgență
  a Guvernului nr. 11/2014
  Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

  210.609


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite
  din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea,
  în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea


  Nr. MFP
  și codul de clasificație

  Denumirea imobilului

  Persoana juridică de la care se transmite imobilul din administrare

  Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare

  Date de identificare ale bunului imobil care se transmite

  Baza legală

  Valoarea de inventar a bunului imobil care se transmite (lei)

  Descriere tehnică

  Vecinătăți

  Adresa

  38275
  8.29.08

  Teren +
  2 garaje + magazie

  Agenția Națională
  de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  C.U.I. 9051601

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură –
  Centrul Județean Vrancea
  C.U.I. 20795092

  Sc = Sd = 25 mp, parter, pentru
  garaj C1
  Garaj C2:
  Sc = Sd = 26 mp, parter
  Magazie C3:
  Sc = Sd = 25 mp - constr. BCA, acoperiș placă beton, parter
  S teren = 730 mp
  CF nr. 52075 - teren intravilan
  Su = 24,20 mp pentru garaj C1
  Su = 24,20 mp pentru garaj C2
  Su = 32,60 mp pentru magazie C3

  N - particulari
  S - OJRSA Vrancea
  E - OJRSA Vrancea
  V - particulari

  Țara: România
  Județul: Vrancea
  Municipiul: Focșani
  Bd. Brăilei
  nr. 121

  Cadastru funciar municipiul Focșani, Ordonanța
  de urgență
  a Guvernului nr. 11/2014
  Hotărârea Guvernului
  nr. 958/2016

  210.609

  (la 07-06-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 210 din 12 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 07 iunie 2018 )

  -----