ORDIN nr. 1.028 din 18 august 2004
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 26 august 2004  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB.9.423/2004,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 21 din anexă va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Sistemele de aprovizionare cu apă a localităţilor trebuie să furnizeze apa potabilă în cantitatea necesară şi de calitate corespunzătoare normelor naţionale, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor conform reglementărilor în vigoare."
  2. Alineatul 4 al articolului 102 din anexă va avea următorul cuprins:
  "Reţeaua de apă, aflată în responsabilitatea directă a autorităţii aeroportului, trebuie să fie construită, exploatată şi întreţinută astfel încât să distribuie permanent apa de calitate conform reglementărilor în vigoare."


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 18 august 2004.
  Nr. 1.028.
  -----