HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
(actualizată până la data de 5 ianuarie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 ianuarie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 2.354 din 21 decembrie 2004.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 16 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pentru anul 2004 drepturile care se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 se plătesc din creditele bugetare aprobate în bugetele aceloraşi ordonatori principali de credite care au plătit şi drepturile conferite de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Secretariatul de Stat pentru Problemele
  Revoluţionarilor din Decembrie 1989
  Emilian Vasile Cutean,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Răzvan Ionuţ Cirică,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Gheorghe Matache,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 2 septembrie 2004.
  Nr. 1.412.


  Anexă

  NORMA 02/09/2004