HOTĂRÂRE nr. 387 din 22 septembrie 2005 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
(actualizată până la data de 16 noiembrie 2005*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII- PLENUL
 • ------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 noiembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005.
  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
  având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicată,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecator dr. Dan Lupascu
  Bucureşti, 22 septembrie 2005.
  Nr. 387.


  Anexă

  REGULAMENT 22/09/2005