METODOLOGIE din 14 octombrie 2005
de eliberare a autorizaţiei speciale nominale de circulaţie
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.654 din 5 octombrie 2005
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 979 din 14 octombrie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 26 octombrie 2005  1. Autorizarea circulaţiei se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentaţiei prezentate.
  2. Documentaţia cuprinde următoarele:
  2.1. memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseu sau pe traseele solicitate, numărul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicită autorizarea;
  2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul;
  2.3. copia documentelor care atestă plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale (rovinieta) pentru fiecare vehicul;
  2.4. caracteristicile tehnice ale transportului cu depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime admise, conform anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2.5. autorizaţia specială de transport pentru depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime admise;
  2.6. dovada achitării tarifului pentru utilizarea zonei drumului.
  3. Analiza documentaţiilor:
  3.1. analiza documentaţiei se realizează de către o comisie comună formată din reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Inspectoratului General al Poliţiei - Direcţia Poliţiei Rutiere;
  3.2. comisia se întruneşte periodic, în raport cu numărul şi importanţa solicitărilor.
  4. Concluziile comisiei privind analiza documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor speciale nominale de circulaţie se vor consemna într-un proces-verbal.
  5. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor speciale nominale:
  5.1. punctul de origine sau de destinaţie al transportului să se afle situat pe traseul restricţionat;
  5.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinaţie al transportului;
  5.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;
  5.4. obţinerea autorizaţiei speciale de transport înaintea depunerii documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiei de circulaţie;
  5.5. caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;
  5.6. perioada maximă de autorizare este de 3 luni.
  6. Autorizarea efectuării transportului:
  6.1. în cazul avizării documentaţiei, autorizaţia de circulaţie se completează şi se semnează conform competenţelor;
  6.2. în cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentaţia nu se restituie solicitantului.
  7. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor de circulaţie eliberate.
  8. Documentaţiile se arhivează o perioadă de 12 luni la sediul emitentului.
  ---------