ORDIN nr. 1.269 din 1 aprilie 2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 15 aprilie 2011  În baza prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.
  p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  Bucureşti, 1 aprilie 2011.
  Nr. 1.269.


  Anexă

  REGULAMENT 01/04/2011