LEGE nr. 164 din 15 mai 2006
pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
  "(2) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite şi dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
  a) cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre societăţi;
  b) dacă cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 15 mai 2006.
  Nr. 164.
  ---------