LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015
privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 44^1. - (1) Ziua de 21 mai se declară Ziua poliţiei locale.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 iunie 2015.
  Nr. 138.
  -----