HOTĂRÂRE nr. 1.359 din 20 decembrie 2000
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 29 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 31 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministru agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  p. Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Constantin Isbasoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul educaţiei
  naţionale,
  Adrian Gorun,
  secretar de stat
  p. Ministrul tineretului
  şi sportului,
  Alexandru Popescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Gheorghe Mocuta,
  secretar de stat


  Anexă

  REGULAMENT 20/12/2000