HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2019pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019
  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
  Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă Normele privind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3^1

  Se aprobă Procedura privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 03-09-2020, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și întră în vigoare de la data publicării.

  Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu

  București, 11 ianuarie 2019.
  Nr. 1.

  Anexa nr. 1

  NORME
  privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică


  Anexa nr. 2

  NORME
  privind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică


  Anexa nr. 3

  NORME
  privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică


  Anexa nr. 4

  PROCEDURĂ
  privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor
  unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației
  Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată
  în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog
  cu drept de liberă practică în România

  (la 03-09-2020, Anexa nr. 4 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )