ORDIN nr. 1.233 din 30 septembrie 2004
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 431/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţă de diagnostic imagistic
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 octombrie 2004  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare nr. O.B. 11.198/2004 al Direcţiei generale de asistenţă medicală,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Punctul 2 al anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 431/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţă de diagnostic imagistic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. Pentru a dobândi calitatea de centru de referinţă de diagnostic imagistic o unitate sanitară trebuie să îndeplinească anumite criterii privind structura, dotarea şi personalul, precum şi să aibă un program de activitate permanent, după cum urmează:
  a) să organizeze laboratoare de imagistică şi explorări funcţionale cu echipamente de înaltă performanţă;
  b) echipamentele medicale utilizate să fie de ultimă generaţie, să fie noi la momentul începerii activităţii şi să fie în mod continuu actualizate (3-5 ani, în funcţie de tipul aparatului);
  c) activităţile să fie prestate de medici specialişti cu competenţe şi/sau supraspecializări în domeniile respective, abilitaţi să utilizeze aparatura din dotare, precum şi de personal medical mediu specializat;
  d) să fie disponibilă şi accesibilă cu prioritate persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, timp de 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămână;
  e) sistemul de management al calităţii poate fi certificat conform standardului ISO 9001/2002."


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 30 septembrie 2004.
  Nr. 1.233.
  -------