ORDIN nr. 5.090 din 30 august 2019pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 septembrie 2019
  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz

  București, 30 august 2019.
  Nr. 5.090.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,
  evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular,
  precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
  preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021