HOTĂRÂRE nr. 548 din 7 aprilie 2004
pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei în vederea desfăşurării activităţii specifice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) şi (5) şi al prevederilor anexei nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Inspectoratele teritoriale din subordinea Consiliului Concurenţei pot deţine pentru activităţile specifice de control câte un autoturism cu un consum de carburant de 350 litri/lună/autoturism.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Mihai Berinde
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 aprilie 2004.
  Nr. 548.
  ------------