ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 13 mai 2014
privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 19 mai 2014  Având în vedere prevederile Programului de guvernare 2013-2016 privind simplificarea administrativă şi eliminarea barierelor birocratice,
  ţinând cont de determinarea Guvernului pentru realizarea simplificării procedurilor administrative,
  ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României, menit să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgenţă a Programului naţional de dezvoltare locală conducând pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement,
  pentru eliminarea unei bariere birocratice şi pentru simplificarea administrativă a procesului de avizare a proiectelor de investiţii locale iniţiate şi implementate de către autorităţile administraţiei publice locale prin Programul naţional de dezvoltare locală,
  ţinând cont de faptul că lucrările de investiţii finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală pot fi realizate doar în perioada primăvară-toamnă datorită intemperiilor din perioada de iarnă,
  luând în considerare întârzierile ca urmare a introducerii unei avizări suplimentare de către Consiliul tehnico-economic a documentaţiilor tehnico-economice aprobate în prealabil de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în scopul sprijinirii demarării şi realizării lucrărilor de investiţii, ceea ce impune eliminarea de urgenţă a unei bariere birocratice suplimentare,
  luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă alineatul (9) al articolului 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 13 mai 2014.
  Nr. 24.
  _________