HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2015
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează Planul operaţional de acţiuni pentru perioada 2015-2017.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat
  pentru dialog social,
  Liviu-Marian Pop
  Secretarul general al
  Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul educaţiei şi
  cercetării ştiinţifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul agriculturii şi
  dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul pentru
  societatea informaţională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul economiei,
  comerţului şi turismului,
  Maricel Popa,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 mai 2015.
  Nr. 383.
  -----