ORDIN nr. 1.103 din 11 august 2003
privind Procedura de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 18 august 2003  În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
  având în vedere prevederile art. IV pct. 8 şi ale art. XIII alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2003,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Direcţia generală de proceduri şi gestiune a colectării veniturilor bugetare, Direcţia generală a tehnologiei informatiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 august 2003.
  Nr. 1.103.


  Anexă

  PROCEDURA 11/08/2003