LEGE nr. 170 din 16 mai 2006
privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 23 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Consiliului Economic şi Social.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 16 mai 2006.
  Nr. 170.
  ----------