ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 14 iulie 2005privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2005
  Având în vedere faptul ca înființarea Agenției Naționale Antidoping, corespondent la nivel național al Agenției Mondiale Antidoping, reprezintă o obligație pe care Guvernul României și-a asumat-o prin semnarea Memorandumului de la Copenhaga (3-5 martie 2003) și prin ratificarea Convenției Antidoping a Consiliului Europei,
  ținând cont de faptul ca reglementările internaționale prevăd necesitatea existenței unui organism antidoping la nivel național, independent și autonom, nesubordonat unei structuri naționale cu atribuții de coordonare și control al activității din domeniul educației fizice și sportului,
  în considerarea obligativitatii asigurării unui cadru instituțional, organizatoric și funcțional adecvat,
  având în vedere faptul ca toate acestea reprezintă situații extraordinare ce justifica adoptarea prezentei reglementări prin ordonanța de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Alineatul (2) al articolului 86 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins:(2) Pentru punerea în aplicare a politicii și acțiunilor cuprinse în Programul național antidoping se înființează Agenția Națională Antidoping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
  (la 30-10-2005, Alineatul (2) din Articolul 86, Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 octombrie 2005 )


  Articolul II

  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Francu
  Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
  Florian Gheorghe
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 14 iulie 2005.
  Nr. 119.
  --------