RECTIFICARE nr. 64 din 28 iunie 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003    În Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, se face următoarea rectificare:
    - la art. 5 alin. (5), în loc de: "Ministrul delegat pentru administraţia publică conduce activităţile..." se va citi: "Ministrul delegat pentru administraţia publică coordonează activităţile... ".
    -------------