ORDIN nr. 60 din 22 ianuarie 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 25 ianuarie 2021
  În conformitate cu prevederile art. 17, art. 19 și art. 37 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, ale art. 5 lit. xx) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum și ale prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) și ale art. 37 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, precum și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agrementele tehnice în construcții aflate în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în baza unor contracte încheiate, se finalizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data contractării.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.269/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 15 aprilie 2011, se abrogă.


  Articolul 5

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții au obligația să transmită la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației următoarele:
  a) lista cuprinzând denumirile, numerele și titlurile agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate;
  b) lista cuprinzând denumirile, numerele și titlurile agrementelor tehnice în construcții aflate în curs de elaborare și numerele solicitărilor de elaborare ale acestora;
  c) solicitările pentru abilitare și evidența la zi a certificatelor de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, inclusiv a anexelor cu mențiuni.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán

  București, 22 ianuarie 2021.
  Nr. 60.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții