HOTĂRÂRE nr. 1.255 din 12 decembrie 2012
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului.


  Articolul 2

  Imobilul prevăzut la art. 1 se pune la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite.


  Articolul 3

  Serviciul de Protecţie şi Pază îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
  Lucian-Silvan Pahonţu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2012.
  Nr. 1.255.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din
  administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul
  privat al statului şi care se pune la dispoziţia
  Serviciului de Protecţie şi Pază
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Persoana juridică căreia i se pune la dispoziţie imobilul Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Bucureşti, strada Ştirbei Vodă nr. 17, etaj 2, apartament 4, sectorul 1 Serviciul de Protecţie şi Pază CUI 4283635 Serviciul de Protecţie şi Pază Nr. MFP 120985 Cod de clasificare 8.19.01 Clădire 37 Apartament 5 camere Suprafaţă construită desfăşurată 136,65 mp Suprafaţă teren 26,36 mp Valoare de inventar 137.516 lei

  _________