DECRET nr. 27 din 22 ianuarie 2021privind acreditarea unui ambasador
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 ianuarie 2021
  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României, republicată,
  având în vedere propunerea Guvernului,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Domnul Sorin-Dan Mihalache se acreditează în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cipru, cu reședința la Nicosia.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 22 ianuarie 2021.
  Nr. 27.
  ----