ORDIN nr. 105 din 15 februarie 2008
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 87 din 29 ianuarie 2008
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 7 din 7 februarie 2008
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 105 din 15 februarie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 29 februarie 2008  Văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. 790 din 29 ianuarie 2008 din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice,
  în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa XI la Norme, "Lista cu conservanţii şi antioxidanţii autorizaţi condiţionat", la partea C, pentru punctele E 251 şi E 252, primele două coloane se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  E 251 Nitrat de sodiu;
  E 252 Nitrat de potasiu.
  2. La anexa XVI la Norme, "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori, după punctul E 967 Xilitol se introduce un nou punct, punctul E 968 Eritritol, cu următorul cuprins:

   "E 968 ERITRITOL
  Sinonime │Mezoeritritol, tetrahidroxi-butan, eritrită
  Definiţie │Se obţine prin fermentaţia unei surse de hidraţi de carbon cu
                 │drojdii osmofile de calitate alimentară, sigure şi adecvate,
                 │ca Moniliella pollinis sau Trichosporonoides
                 │megachilensis, urmată de purificare şi uscare.
  Denumire │
  chimică │1,2,3,4-butantetrol
  Einecs │205-737-3
  Formulă chimică│C(4)H(10)O(4)
  Masa moleculară│122,12
  Compoziţie │Minim 99% după uscare
  Descriere │Cristale albe, inodore, nehigroscopice şi termostabile cu o
                 │putere de îndulcire de aproximativ 60-80% din cea a zaharozei
  Identificare │
  A. Solubilitate│Uşor solubil în apă, puţin solubil în etanol, insolubil în
                 │eter etilic
  B. Interval de │
  topire │119-123°C
  Puritate │
  Pierdere la │
  uscare │Maxim 0,2% (70°C, şase ore, în exsicator cu vid)
  Cenuşă │
  sulfatată │Maxim 0,1%
  Substanţe │
  reducătoare │Maxim 0,3%, exprimat în D-glucoză
  Ribitol şi │
  glicerol │Maxim 0,1%
  Plumb │Maxim 0,5 mg/kg"

  3. La anexa XVI la Norme, "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori", punctul E 954 Zaharină şi sărurile sale de Na, K şi Ca se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 954 ZAHARINĂ ŞI SĂRURILE SALE DE Na, K ŞI Ca
  (I) ZAHARINĂ
      Definiţie
  Denumire chimică │3-oxo-2,3 dihidro-benzo(d)izotiazol-1,1-dioxid
  Einecs │201-321-0
  Formulă chimică │C(7)H(5)NO(3)S
  Masă moleculară │
  relativă │183,18
  Compoziţie │Minim 99% şi maxim de 101% din C(7)H(5)NO(3)S raportat la
                   │substanţa anhidră
  Descriere │Cristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un
                   │miros slab aromatic, cu gust dulce, chiar şi în soluţii
                   │foarte diluate. De aproximativ 300-500 de ori mai dulce
                   │decât zaharoza
  Identificare │
  Solubilitate │Puţin solubilă în apă, solubilă în soluţii bazice, foarte
                   │puţin solubilă în etanol
  Puritate │
  Pierdere la │
  uscare │Minim 1% (105°C, două ore)
  Interval de │
  topire │226-230°C
  Cenuşă sulfatată │Minim 0,2%, raportat la substanţa uscată
  Acid benzoic şi │
  acid salicilic │La 10 ml de soluţie 1/20, acidificată anterior cu cinci
                   │picături de acid acetic, se adaugă trei picături de soluţie
                   │de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă.
                   │Nu apare precipitat sau culoare violetă.
  o-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  p-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Acid p-sulfona- │
  midobenzoic │Maxim 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Substanţe uşor │
  carbonizabile │Absente
  Arsen │Maxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Seleniu │Maxim 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Plumb │Maxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  (II) ZAHARINAT │
  DE SODIU │
  Sinonime │Zaharină, sarea de sodiu a zaharinei
  Definiţie │
  Denumire chimică │o-benzosulfimidă de sodiu, sarea de sodiu a
                   │2,3dihidro-3-oxo-benzizo-sulfonazol, oxobenzizosulfonazol,
                   │sare de sodiu dihidrată a 1,2-benzisotiazolină-3-onă-1,
                   │1-dioxid
  Einecs │204-886-1
  Formulă chimică │C(7)H(4)NNaO(3)Sx2H(2)O
  Masă moleculară │
  relativă │241,19
  Compoziţie │Minim 99% şi maxim 101% C(7)H(4)NNaO(3)S, raportat la
                   │substanţa anhidră
  Descriere │Cristale albe sau pudră cristalină albă eflorescentă,
                   │inodoră sau cu un miros slab, cu gust foarte dulce, chiar în
                   │soluţii foarte diluate. De aproximativ 300-500 de ori mai
                   │dulce decât zaharoza, în soluţii diluate
  Identificare │
  Solubilitate │Uşor solubilă în apă, foarte puţin solubilă în etanol
  Puritate │
  Pierdere la │
  uscare │Maxim 15% (120°C, patru ore)
  Acid benzoic şi │
  acid salicilic │La 10 ml de soluţie 1 la 20, acidificată anterior cu cinci
                   │picături de acid acetic, se adaugă trei picături de soluţie
                   │de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în
                   │apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.
  o-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  p-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Acid p-sulfona- │
  mido-benzoic │Maxim 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Substanţe uşor │
  carbonizabile │Absente
  Arsen │Maxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Seleniu │Maxim 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Plumb │Maxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  (III) ZAHARINAT │
  DE CALCIU │
  Sinonime │Zaharină, sarea de calciu a zaharinei
  Definiţie │
  Denumire chimică │o-benzosulfimidă de calciu, sare de calciu a
                   │2,3dihidro-3-oxo-benzisosulfonazol, sare
                   │de calciu hidrată (2:7) a 1,2-benzisotiazolină-3-onă-1,
                   │1-dioxid
  Einecs │229-349-9
  Formulă chimică │C(14)H(8)CaN(2)O(6)S(2)x3 1/2H(2)O
  Masă moleculară │
  relativă │467,48
  Compoziţie │Minim 95% C(14)H(8)CaN(2)O(6)S(2), raportat la substanţa
                   │anhidră
  Descriere │Cristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un
                   │miros slab, cu gust foarte dulce, chiar în soluţii foarte
                   │diluate. De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât
                   │zaharoza, în soluţii diluate
  Identificare │
  Solubilitate │Uşor solubilă în apă, solubilă în etanol
  Puritate │
  Pierdere la │
  uscare │Maxim 13,5% (120°C, patru ore)
  Acid benzoic şi │
  acid salicilic │La 10 ml de soluţie 1 la 20, acidifiată anterior cu cinci
                   │picături de acid acetic, se adaugă trei picături de soluţie
                   │de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă.
                   │Nu apare precipitat sau culoare violetă.
  o-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  p-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat substanţa uscată
  Acid p-sulfona- │
  midobenzoic │Maxim 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Substanţe uşor │
  carbonizabile │Absente
  Arsen │Maxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Seleniu │Maxim 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Plumb │Maxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  (IV) ZAHARINAT │
  DE POTASIU │
  Sinonime │Zaharină, sare de potasiu a zaharinei
  Definiţie │
  Denumire chimică │o-benzosulfimidă de potasiu, sare de potasiu a
                   │2,3dihidro-3-oxo-benzisosulfonazol, sare de potasiu
                   │monohidrată a 1,2-benzisotiazolină-3-onă-1,1-dioxid
  Einecs │C(7)H(4)KNO(3)SxH(2)O
  Formulă chimică │239,77
  Masă moleculară │
  relativă │Minim 99% şi maxim 101%
  Compoziţie │C(7)H(4)KNO(3)S, raportat la substanţa anhidră
  Descriere │Cristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un
                   │miros slab, cu gust foarte dulce, chiar în soluţii foarte
                   │diluate. De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât
                   │zaharoza
  Identificare │
  Solubilitate │Uşor solubilă în apă, greu solubilă în etanol
  Puritate │
  Pierdere la │
  uscare │Maxim 8% (120°C, patru ore)
  Acid benzoic şi │
  acid salicilic │La 10 ml de soluţie 1 la 20, acidificată anterior cu cinci
                   │picături de acid acetic, se adaugă trei picături de soluţie
                   │de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în
                   │apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.
  o-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  p-toluen-sulfo- │
  namidă │Maxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Acid p-sulfona- │
  mido-benzoic │Maxim 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Substanţe uşor │
  carbonizabile │Absente
  Arsen │Maxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Seleniu │Maxim 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Plumb │Maxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată"

  4. La anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori" se introduc două noi puncte, punctele E 955 Sucraloză şi E 962 Sare de aspartam-acesulfam cu următorul cuprins:

  "E 955 SUCRALOZĂ
  Sinonime │4,1'6'-triclorogalactosucroză
  Definiţie │
  Denumire chimică │1,6-Dicloro-1,6-dideoxy-f2â-D-fructofuranozil-
                   │4-cloro4-deoxy-α-D-galactopiranozidă
  Einecs │259-952-2
  Formulă chimică │C(12)H(19)Cl(3)O(8)
  Masă moleculară │397,64
  Compoziţie │Conţine minim 98% şi maxim 102%
                   │C(12)H(19)Cl(3)O(8), raportat la substanţa anhidră
  Descriere │Pudră cristalină de culoare albă sau alb murdar, practic
                   │inodoră
  Identificare │
  A. Solubilitate │Uşor solubilă în apă, metanol şi etanol
                   │Uşor solubilă în acetat de etil
  B. Absorbţie │Spectrul infraroşu al unei dispersii a probei în bromură
  infraroşu │de potasiu prezintă maxime relative la lungimi de undă
                   │asemănătoare cu cele din spectrul de referinţă obţinut
                   │folosind un standard de referinţă al sucralozei.
  C. Cromatografie │Spotul principal în soluţia-test are aceeaşi valoare Rf
  în strat subţire │ca şi spotul principal al soluţiei standard A la care se
                   │face referire în testarea altor dizaharide clorurate.
                   │Această soluţie standard se obţine prin dizolvarea a 1,0 g
                   │de sucraloză standard de referinţă în 10 ml de metanol.
  D. Rotaţie │[f2α]D20 = +84,0° până la +87,5°, raportat la substanţa
  specifică │anhidră (soluţie de 10% greutate/volum)
  Puritate │
  Apă │Maxim 2,0% (Metoda Karl-Fisher)
  Cenuşă sulfatată │Maxim 0,7%
  Alte dizaharide │
  clorurate │Maxim 0,5%
  Monozaharide │
  clorurate │Maxim 0,1%
  Oxid de │
  trifenilfosfină │Maxim 150 mg/kg
  Metanol │Maxim 0,1%
  Plumb │Maxim 1 mg/kg

   E 962 SARE DE ASPARTAM-ACESULFAM
  Sinonime │Aspartam-acesulfam, sare de aspartam-acesulfam
  Definiţie │Sarea se prepară prin încălzirea unei soluţii cu pH acid de
                   │aspartam şi acesulfam K în proporţie de 2:1 (greutate/
                   │greutate) şi producerea cristalizării. Potasiul şi umiditatea
                   │se elimină. Produsul este mai stabil decât aspartamul singur.
  Denumire chimică │Sarea de 2,2-dioxid de 6-metil-1,2,3-oxatiazină-4(3H)onă a
                   │acidului L-fenilalanil-2-metil-L-f2α-aspartic
  Formulă chimică │C(18)H(23)O(9)N(3)S
  Masă moleculară │457,46
  Compoziţie │63,0% până la 66,0% aspartam (raportat la substanţa uscată)
                   │şi 34,0% până la 37% acesulfam (formă acidă raportat la
                   │substanţa uscată)
  Descriere │Pudră cristalină, albă, inodoră
  Identificare │
  A. Solubilitate │Puţin solubilă în apă, uşor solubilă în etanol
  B. Factor de │Factorul de transmitanţă al unei soluţii de 1% în apă,
  transmitanţă │determinat într-o celulă de 1 cm la 430 nm cu un spectrofoto-
                   │metru corespunzător utilizând ca referinţă apa, este minim
                   │0,95 echivalent unui coeficient de absorbţie de nu mai mult
                   │decât aproximativ 0,022
  C. Rotaţie │[f2α]D(20)= +14,5°până la +16,5°
  specifică │Se determină la o concentraţie de 6,2 g în 100 ml de acid
                   │formic (15N) în timp de 30 de minute de la prepararea
                   │soluţiei. Rotaţia specifică calculată se împarte la 0,646
                   │pentru a corecta conţinutul de aspartam al sării de
                   │aspartam-acesulfam.
  Puritate │
  Pierdere la │
  uscare │Maxim 0,5 % (105°C, patru ore)
  Acid 5-Benzil- │
  3,6-dioxo- │Maxim 0,5%
  2piperazineacetic│
  Plumb │Maxim 1 mg/kg"

  5. La anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori" punctul E 965 (i) Maltitol se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 965 (i) MALTITOL
  Sinonime │D-maltitol, maltoză hidrogenată
  Definiţie │
  Denumire chimică │(f2α)-D-glucopiranozil-1,4-D-glucitol
  Einecs │209-567-0
  Formulă chimică │C(12)H(24)O(11)
  Masă moleculară │
  relativă │344,31
  Compoziţie │Minim 98% D-maltitol
                   │C(12)H(24)O(11), raportat la substanţă anhidră
  Descriere │Pudră cristalină albă, cu gust dulce
  Identificare │
  A. Solubilitate │Foarte solubil în apă, uşor solubil în etanol
  B. Interval de │
  topire │148°C până la 151°C
  C. Rotaţie │
  specifică │[f2α]D(20)= +105,5°până la +108,5°(soluţie 5% greutate/volum)
  Puritate │
  Apă │Maxim 1% (metoda Karl-Fisher)
  Cenuşă sulfatată │Maxim 0,1%, raportat la substanţa uscată
  Zaharuri │
  reducătoare │Maxim 0,1%, exprimat în glucoză, raportat la substanţa uscată
  Cloruri │Maxim 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Sulfaţi │Maxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Nichel │Maxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Arsen │Maxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Plumb │Maxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată"

  6. La anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori", punctul E 965 (îi) Sirop de maltitol se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 965 (îi) SIROP DE MALTITOL
  Sinonime │Sirop de glucoză hidrogenată cu un conţinut ridicat de
                   │maltoză, sirop de glucoză hidrogenată
  Definiţie │Amestec constituit în principal din maltitol cu sorbitol
                   │şi oligo- şi polizaharide hidrogenate. Se obţine prin
                   │hidrogenarea catalitică a siropului de glucoză cu un
                   │conţinut ridicat de maltoză sau prin hidrogenarea fiecărei
                   │componente, urmată de amestecare. Produsul comercializat se
                   │livrează atât sub formă de sirop, cât şi sub formă de produs
                   │solid.
  Compoziţie │Conţine minim 99% zaharide hidrogenate totale raportat la
                   │substanţa anhidră şi minim 50% maltitol raportat la substanţa
                   │anhidră.
  Descriere │Lichide vâscoase limpezi, incolore şi inodore sau masă
                   │cristalină albă
  Identificare │
  A. Solubilitate │Foarte solubil în apă, uşor solubil în etanol
  B. Cromatografie │
  în strat subţire │Test pozitiv
  Puritate │
  Apă │Maxim 31% (metoda Karl-Fisher)
  Zaharuri │
  reducătoare │Maxim 0,3%, exprimat ca glucoză
  Cenuşă sulfatată │Maxim 0,1%
  Cloruri │Maxim 50 mg/kg
  Sulfat │Maxim 100 mg/kg
  Nichel │Maxim 2 mg/kg
  Plumb │Maxim 1 mg/kg"

  7. La anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori", punctul E 966 Lactitol se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 966 LACTITOL
  Sinonime │Lactit, lactozitol, lactobiozit
  Definiţie │
  Denumire chimică │4-O-f2â-D-galactopiranozil-D-glucitol
  Einecs │209-566-5
  Formulă chimică │C(12)H(24)O(11)
  Masă moleculară │
  relativă │344,32
  Compoziţie │Minim 95%, raportat la substanţa uscată
  Descriere │Pudră cristalină sau soluţie incoloră cu gust dulce
                   │Produsele cristaline apar ca anhidre, monohidraţi şi
                   │dihidraţi
  Identificare │
  A. Solubilitate │Foarte solubil în apă
  B. Rotaţie │
  specifică │[f2α]D(20)= +13°până la +16°, raportat la substanţă anhidră
                   │(soluţie apoasă 10% greutate/volum)
  Puritate │
  Apă │Produse cristaline; maxim10,5% (metoda Karl-Fisher)
  Alţi polioli │Maxim 2,5%, raportat la substanţă anhidră
  Zaharuri │
  reducătoare │Maxim 0,2%, exprimat ca glucoză raportat la substanţa uscată
  Cloruri │Maxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Sulfaţi │Maxim 200 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Cenuşă sulfatată │Maxim 0,1%, raportat la substanţa uscată
  Nichel │Maxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Arsen │Maxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  Plumb │Maxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată"

  8. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", punctele E 216 p-Hidroxibenzoat de propil şi E 217 Sarea de sodiu a p-hidroxibenzoatului de propil se elimină.
  9. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", punctul E 307 Alfa-tocoferol se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 307 ALFA-TOCOFEROL
  Sinonime │DL-f2α-Tocoferol
  Definiţie │
  Denumire chimică │DL-5,7,8-trimetiltocol
                   │DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4',8',12 '-trimetiltridecil)-6
                   │cromanol
  Einecs │233-466-0
  Formulă chimică │C(29)H(50)O(2)
  Masă moleculară │430,71
  Compoziţie │Minim 96%
  Descriere │Ulei vâscos, limpede, aproape inodor, de culoare gălbuie
                   │spre chihlimbar, care se oxidează şi se închide la culoare
                   │la expunerea la aer sau lumină
  Identificare │
  A. Solubilitate │Insolubil în apă, uşor solubil în etanol, miscibil în eter
  B. Spectrofoto- │În etanol absolut, absorbţia maximă este de aproximativ
  metrie │292 nm.
  Puritate │
  Indice de │
  refracţie │n^D(20)1,503 - 1,507
  Absorbţie │
  specifică E^1% │E^1%(1cm)(292 nm) 72 la 76
  1cm │
  în etanol │(0,01 g în 200 ml de etanol absolut)
  Cenuşă sulfatată │Maxim 0,1%
  Rotaţie specifică│[f2α]^25 (D)0°± 0,05°(soluţie 1 /10 în cloroform)
  Plumb │Maxim 2 mg/kg"

  10. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", punctul E 315 Acid erithorbic se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 315 ACID ERITHORBIC
  Sinonime │Acid izoascorbic
  Acid │D-araboascorbic
  Definiţie │
  Denumire chimică │Acid D-eritro-hex-2-enoic-f2ă-lactonă
                   │Acid izoascorbic
                   │Acid D-izoascorbic
  Einecs │201-928-0
  Formulă chimică │C(6)H(8)O(6)
  Masă moleculară │176,13
  Compoziţie │Minim 98% raportat la substanţă anhidră
  Descriere │Solid cristalin, de culoare alb spre gălbui, care se închide
                   │treptat la culoare la expunere la lumină
  Identificare │
  A. Interval de │
  topire │Aproximativ 164°C la 172°C, cu descompunere
  B. Test pozitiv │
  pentru acid │
  ascorbic/reacţia │
  de culoare │
  Puritate │
  Pierderi la │Maxim 0,4% după uscare la presiune scazută pe gel de
  uscare │siliciu timp de 3 ore
  Cenuşă sulfatată │Maxim 0,3%
  Rotaţie │[f2α]^25(D)între -16,5°şi -18,0°(10% soluţie apoasă
  specifică │greutate/volum)
  Oxalat │Într-o soluţie de 1 g în 10 ml de apă, adăugaţi două
                   │picături de acid acetic glacial şi 5 ml de soluţie de acetat
                   │de calciu 10%. Soluţia trebuie să rămână limpede.
  Plumb │Maxim 2 mg/kg"

  11. La anexa XVII la Norme, "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", după punctul E 316 Erithorbat de sodiu se introduce un nou punct, punctul E 319 Terţ-butilhidrochinonă (TBHQ), cu următorul cuprins:

  "E 319 TERŢ-BUTILHIDROCHINONĂ (TBHQ)
  Sinonime │TBHQ
  Definiţie │
  Denumiri chimice │terţ-butil-1,4-benzendiol
                    │2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzendiol
  Einecs │217-752-2
  Formulă chimică │C(10)H(14)O(2)
  Masă moleculară │166,22
  Compoziţie Minim │99% C(10)H(14)O(2)
  Descriere │Solid cristalin, de culoare albă, cu miros caracteristic
  Identificare │
  A. Solubilitate │Practic insolubil în apă, solubil în etanol
  B. Punct de topire│Minim 126,5°C
  C. Compuşi │Se dizolvă aproximativ 5 mg probă în 10 ml metanol şi se
  fenolici │adaugă 10,5 ml soluţie de dimetilamină (1 : 4). Apare o
                    │culoare roşie spre roz.
  Puritate │
  Terţ-butil-p- │
  benzochinonă │Maxim 0,2%
  2,5-di-terţ │
  butilhidrochinonă │Maxim 0,2 %
  Hidroxichinonă │Maxim 0,1 %
  Toluen │Maxim 25 mg/kg
  Plumb │Maxim 2 mg/kg"

  12. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", punctul E 415 Gumă xantan se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 415 GUMĂ DE XANTAN
  Definiţie │Guma de xantan este o polizaharidă cu masă moleculară mare şi
                  │se obţine prin fermentaţia unui carbohidrat cu suşe naturale
                  │de Xanthomonas campestris în cultură pură, purificare prin
                  │extracţie cu etanol sau 2-propanol, uscare şi măcinare.
                  │Conţine D-glucoză şi D-manoză ca unităţi principale de hexoză,
                  │alături de acid D-glucuronic şi acid piruvic şi se prepară sub
                  │formă de săruri de sodiu, potasiu sau calciu. Soluţiile
                  │sale sunt neutre.
  Masă moleculară │Aproximativ 1 000 000
  Einecs │234-394-2
  Compoziţie │Degajă, raportat la substanţă uscată, minim 4,2% şi maxim 5%
                  │CO(2) care corespunde la 91%-108% gumă de xantan
  Descriere │Pulbere de culoare crem
  Identificare │
  A. Solubilitate │Solubilă în apă. Insolubilă în etanol
  Puritate │
  Pierderi la │
  uscare │Maxim 15% (105°C, 2 ore şi 30 minute)
  Cenuşă totală │Maxim 16%, raportat la substanţa anhidră, determinată la
                  │650°C după uscare la 105°C timp de patru ore
  Acid piruvic │Minim 1,5%
  Azot │Maxim 1,5 mg/kg
  Etanol şi │
  propanol-2 │Maxim 500 mg/kg, fiecare sau în combinaţie
  Plumb │Maxim 2 mg/kg
  Număr total de │
  germeni │Maxim 5 000 colonii per gram
  Drojdii şi │
  mucegaiuri │Maxim 300 colonii per gram
  E. coli │Absent în 5 g
  Salmonella spp. │Absent în 10 g
  Xanthomonas │
  campestris │Celule viabile absente în 1 g"

  13. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", după punctul E 425(îi) Glucomanan de konjac se introduce un nou punct, punctul E 426 Hemiceluloză de soia, cu următorul cuprins:

  "E 426 HEMICELULOZĂ DE SOIA
  Sinonime │
  Definiţie │Hemiceluloza de soia este o polizaharidă rafinată solubilă în
                  │apă obţinută din fibră de soia din soiuri naturale prin
                  │extracţie în apă caldă.
  Denumiri chimice│Polizaharide din soia solubile în apă
                  │Fibre din soia solubile în apă
  Compoziţie │Minim 74% carbohidrat
  Descriere │Pulbere de culoare albă, fluidă, atomizată
  Identificare │
  A. Solubilitate │Solubilă în apă caldă şi rece fără formare de gel
  pH-ul soluţiei │
  de 1% │5,5 ± 1,5
  B. Viscozitatea │
  soluţiei 10% │Maxim 200 mPa.s
  Puritate │
  Pierderi la │
  uscare │Maxim 7% (105°C, 4 ore)
  Proteină │Maxim 14%
  Cenuşă totală │Maxim 9,5% (600°C, 4h)
  Arsen │Maxim 2 mg/kg
  Plumb │Maxim 5 mg/kg
  Mercur │Maxim 1 mg/kg
  Cadmiu │Maxim 1 mg/kg
  Număr total de │
  germeni │Maxim 3 000 colonii per gram
  Drojdii şi │
  mucegaiuri │Maxim 100 colonii per gram
  E. coli │Negativ în 10 g"

  14. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", după punctul E 461 Metilceluloză se introduce un nou punct, punctul E 462 Etilceluloză, cu următorul cuprins:

  "E 462 ETILCELULOZĂ
  Sinonime │Eter etilic al celulozei
  Definiţie │Etilceluloza este celuloza obţinută direct din materialul
                  │vegetal fibros şi eterificată parţial cu grupe etilice.
  Denumiri chimice│Eter etilic al celulozei
  Formulă chimică │Polimerii conţin unităţi de glucoză anhidră substituită cu
                  │următoarea formulă generală:
                  │C(6)H(7)O(2)(OR(1))(OR(2)), unde R(1)şi R(2)pot fi oricare din
                  │următoarele:
                  │- H
                  │- CH(2)CH(3)
  Compoziţie │Minim 44% şi maxim 50% grupe etoxi (-OC(2)H(5)), raportat la
                  │substanţa uscată(echivalentul a maxim 2,6 grupe etoxil per
                  │unitate de glucoză anhidră)
                  │Pudră inodoră şi insipidă de culoare albă până la alb-murdar,
                  │uşor higroscopică
  Descriere │
  Identificare │
  A. Solubilitate │Practic insolubilă în apă, în glicerină şi în 1,2-propandiol,
                  │dar solubilă în proporţii variabile în anumiţi solvenţi
                  │organici, în funcţie de conţinutul de etoxil. Etilceluloza
                  │care conţine mai puţin de 46-48% grupe etoxil este uşor
                  │solubilă în tetrahidrofuran, acetat de metil, cloroform şi în
                  │amestecuri de hidrocarburi aromatice şi etanol.
                  │Etilceluloza care conţine grupe etoxil în proporţie mai mare
                  │sau egală cu 46-48% este uşor solubilă în etanol, metanol,
                  │toluen, cloroform şi acetat de etil.
  B. Test pentru │
  formarea │
  peliculei │Se dizolvă 5 g de probă în 95 g amestec 80:20 (greutate/
                  │greutate) de toluen şi etanol.
                  │Se formează o soluţie limpede, gălbuie, stabilă. Se toarnă
                  │câţiva ml de soluţie pe o placă de sticlă şi se lasă să se
                  │evapore solventul. Se formează o peliculă transparentă,
                  │continuă, rezistentă, groasă. Pelicula este inflamabilă.
  Puritate │
  Pierderi la │
  uscare │Maxim 3% (105°C, 2 ore)
  Cenuşă sulfatată│Maxim 0,4%
  pH-ul unei │
  soluţii coloi- │
  dale 1% │Neutru (test cu turnesol)
  Arsen │Maxim 3 mg/kg
  Plumb │Maxim 2 mg/kg
  Mercur │Maxim 1 mg/kg
  Cadmiu │Maxim 1 mg/kg"

  15. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", punctul E 472c Esterii citrici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 472c ESTERII MONO- ŞI DIGLICERIDELOR ACIZILOR GRAŞI CU ACIDUL CITRIC
  Sinonime │Citrem
                  │Esteri citrici ai mono- şi digliceridelor
                  │Citrogliceride
                  │Mono- şi digliceridele acizilor graşi esterificate cu acid
                  │citric
  Definiţie │Esteri ai glicerinei cu acid citric şi acizii graşi care se
                  │găsesc în uleiurile şi grăsimile alimentare. Aceştia pot
                  │conţine mici cantităţi de glicerină, acizi graşi, acid citric
                  │şi gliceride, în stare liberă. Pot fi neutralizaţi parţial
                  │sau integral cu hidroxid de sodiu sau de potasiu.
  Descriere │Lichide, solide sau semisolide cerate, de culoare gălbuie până
                  │la brun deschis.
  Identificare │
  A. Teste pozi- │
  tive pentru │
  glicerină, aci- │
  zii graşi şi │
  acidul citric │
  B. Solubilitate │Insolubili în apă rece
                  │În dispersie în apă caldă
                  │Solubili în uleiuri şi grăsimi
                  │Insolubili în etanol rece
  Puritate │
  Alţi acizi │
  decât acidul │
  citric │Nedetectabili
  şi acizii graşi │
  Glicerină liberă│Maxim 2%
  Glicerină totală│Minim 8% şi maxim 33%
  Acid citric │
  total │Minim 13% şi maxim 50%
  Cenuşă sulfatată│
  (800 ± la 25°C) │Produse neneutralizate: maxim 0,5%
                  │Produse parţial sau total neutralizate: maxim 10%
  Plumb │Maxim 2 mg/kg
  Acizi graşi │
  liberi │Maxim 3%, exprimaţi în acid oleic

  Criteriile de puritate se aplică aditivului care nu conţine săruri de sodiu, potasiu şi calciu ale acizilor graşi, substanţele menţionate putând să fie totuşi prezente până la un nivel maxim de 6 % (exprimate în oleat de sodiu)."
  16. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", punctul E 559 Silicat de aluminiu (caolin) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "E 559 SILICAT DE ALUMINIU (CAOLIN)
  Sinonime │Caolin, uşor sau greu
  Definiţie │Silicatul de aluminiu hidratat (caolin) este o argilă plastică
                   │albă purificată, compusă din caolinit, silicat alumino-
                   │potasic, feldspat şi cuarţ. Procesarea nu trebuie să includă
                   │calcinarea. Conţinutul de dioxine al argilei caolinitice
                   │brute utilizate la producerea silicatului de aluminiu nu
                   │trebuie să prezinte un risc pentru sănătate sau să fie
                   │impropriu pentru consum uman.
  Einecs │215-286-4 (caolinit)
  Formula chimică │Al(2)Şi(2)O(5)(OH)(4)(caolinit)
  Masă moleculară │264
  Compoziţie │Minim 90% (suma dintre dioxid de siliciu şi alumină, după
                   │calcinare)
                   │Dioxid de siliciu (SiO2): între 45% şi 55%
                   │Alumină (Al2O3): între 30% şi 39%
  Descriere │Pulbere fină, onctuoasă de culoare albă sau albă spre gri.
                   │Caolinul este constituit prin agregarea necompactă a
                   │flocoanelor de foiţe hexagonale de caolinită sau a
                   │foiţelor hexagonale individuale de caolină orientate haotic.
  Identificare │
  A. Test pozitiv │
  pentru alumină │
  şi pentru silicat│
  B. Difracţie cu │
  raze X │Peak-uri sau vârfuri caracteristice la 7, 18/3,
                   │ °
                   │ 58/2, 38/1, 78 A
  C. Absorbţie │
  infraroşu │Peak-uri la 3.700 şi 3.620 cm-1
  Puritate │
  Pierderi la │
  calcinare │Între 10 şi 14% ( 1.000°C, greutate constantă)
  Substanţe solu- │
  bile în apă │Maxim 0,3%
  Substanţe solu- │
  bile în acid │Maxim 2%
  Fier │Maxim 5%
  Oxid de potasiu │
  (K(2)O) │Maxim 5%
  Carbon │Maxim 0,5%
  Arsen │Maxim 3 mg/kg
  Plumb │Maxim 5 mg/kg
  Mercur │Maxim 1 mg/kg"

  17. La anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari", după punctul E 1519 se introduc punctele E 586 4-Hexilrezorcinol, E 1204 Pululan, E 1452 Octenilsuccinat de amidon şi aluminiu, cu următorul cuprins:

  "E 586 4-HEXILREZORCINOL
  Sinonime │4-hexil-1,3-benzendiol
                  │Hexilrezorcinol
  Definiţie │
  Denumire chimică│4-hexilrezorcinol
  Einecs │205-257-4
  Formulă chimică │C(12)H(18)O(2)
  Masă moleculară │197,24
  Compoziţie │Minim 98,0%, raportat la substanţa uscată
  Descriere │Pudră de culoare albă
  Identificare │
  A. Solubilitate │Uşor solubilă în eter sau acetonă; foarte puţin solubilă în apă
  B. Testul cu │
  acid azotic │La 1 ml soluţie saturată de probă, se adaugă 1 ml acid azotic.
                  │Apare o colorare roşu deschis.
  C. Testul cu │La 1 ml soluţie saturată de probă se adaugă 1 ml brom TS. Un
  brom │precipitat galben format din flocoane se dizolvă producând o
                  │soluţie galbenă.
  D. Interval de │
  topire │62°C până la 67°C
  Puritate │
  Aciditate │Maximum 0,05 %
  Cenuşă sulfatată│Maximum 0,1%
  Rezorcinol şi │Se agită 1 g de probă cu 50 ml apă timp de câteva minute,
  alţi fenoli │se filtrează, iar la filtrat se adaugă 3 picături de clorură
                  │ferică TS. Soluţia nu virează în roşu sau albastru.
  Nichel │Maxim 2 mg/kg
  Plumb │Maxim 2 mg/kg
  Mercur │Maxim 3 mg/kg"
  "E 1204 PULULAN
  Definiţie │Glucan linear, neutru, constituit în principal din unităţi de
                  │maltotrioză legate prin legături glicozidice -1,6. Se obţine
                  │prin fermentare dintr-un amidon de tip alimentar hidrolizat
                  │utilizând o suşă de Aureobasidium pullulans care nu produce
                  │toxine. După definitivarea fermentaţiei, celulele fungice se
                  │elimină prin microfiltrare, filtratul se sterilizează termic
                  │şi pigmenţii şi alte impurităţi se elimină prin adsorbţie şi
                  │cromatografie cu schimbători de ioni.
  Einecs │232-945-1
  Formulă chimică │(C(6)H(10)O(5))x
  Compoziţie │Minim 90% glucan raportat la substanţa uscată
  Descriere │Pudră inodoră, de culoare albă până la alb murdar
  Identificare │
  A. Solubilitate │Solubil în apă, practic insolubil în etanol
  B. pH-ul solu- │
  ţiei 10% │5,0 până la 7,0
  C. Precipitare │
  cu polietile- │Se adaugă 2 ml polietilenglicol 600 la 10 ml soluţie apoasă
  nglicol │2% de pullulan. Se formează un precipitat de culoare albă.
  600 │
  D. Depolimeri- │
  zare cu pullu- │Se pregătesc două eprubete, fiecare cu câte 10 ml
  lanază │soluţie 10% de pullulan. Se adaugă 0,1 ml soluţie de
                  │pullulanază cu activitatea de 10 unităţi/g într-o eprubetă,
                  │iar în cealaltă 0,1 ml apă. După incubare la aproximativ 25°C
                  │timp de 20 de minute, viscozitatea soluţiei tratate cu
                  │pullulanază este vizibil mai mică decât cea a soluţiei
                  │netratate.
  Puritate │
  Pierderi prin │
  deshidratare │Maxim 6% (90°C, presiunea de cel mult 50 mm Hg, 6h)
  Mono-, di- şi │
  oligozaharide │Maxim 10%, exprimate în glucoză
  Viscozitate │100 până la 180 mmp/s (soluţie apoasă 10% greutate/greutate la
                  │30°C)
  Plumb │Maxim 1 mg/kg
  Drojdie şi │
  mucegaiuri │Maxim 100 colonii per gram
  Coliforme │Absente în 25 g
  Salmonella │Absentă în 25 g"

  "E 1452 OCTENILSUCCINAT DE AMIDON ŞI ALUMINIU

  Sinonime │SAOS (Starch aluminium octenyl succinate)
  Definiţie │Octenilsuccinat de amidon şi aluminiu este amidon esterificat
                  │cu anhidridă octenilsuccinică şi tratat cu sulfat de aluminiu.
  Descriere │Pulbere sau granule sau (în cazul în care este pregelatinizat)
                  │fulgi, pulbere amorfă sau particule macrogranulare de culoare
                  │albă sau aproape albă
  Identificare │
  A. În cazul în │
  care nu este │
  pregelatinizat: │
  prin analiză │
  microscopică │
  B. Test pozitiv.│
  de colorare │
  cu iod (albas- │
  tru-închis până │
  la roşu-deschis)│
  Puritate │
  (toate valorile │
  sunt raportate │
  la substanţa │
  anhidră, cu ex- │
  cepţia pierde- │
  rilor prin │
  uscare) │
  Pierderi prin │
  uscare │Maxim 21%
  Grupe octenil- │
  succinil │Maxim 3%
  Reziduu de acid │
  octenilsuccinic │Maxim 0,3%
  Dioxid de sulf │Maxim 50 mg/kg pentru amidonuri modificate din cereale
                  │Maxim 10 mg/kg pentru alte amidonuri modificate, dacă nu se
                  │specifică altfel
  Arsen │Maxim 1 mg/kg
  Plumb │Maxim 2 mg/kg
  Mercur │Maxim 0,1 mg/kg
  Aluminiu │Maxim 0,3%"


  Articolul II

  Prezentul ordin transpune Directiva 2006/128/CE care amendează şi corectează Directiva 95/31/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 346 din 9 decembrie 2006, şi Directiva 2006/129/CE care amendează şi corectează Directiva 96/77/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru aditivi alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 346 din 9 decembrie 2006.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Radu Roatiş Cheţan
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  -----