HOTĂRÂRE nr. 229 din 16 februarie 2006
privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 28 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Datele de identificare a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia nr. M.F. 35.519 din anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Directorul Serviciului de
  Telecomunicaţii Speciale,
  Marcel Opriş
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Alice Cezarina Bîtu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 februarie 2006.
  Nr. 229.


  Anexa
  ────────
  (Anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004)
  ────────────────────────────────────────────────────
  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Ordonator principal de credite 4267230 SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
                                                      SPECIALE
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Ordonator secundar de credite -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Ordonator tertiar de credite -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Regii autonome şi companii/ -
     societăţi naţionale aflate
     sub autoritatea ordonatorului
     principal, institute naţionale
     de cercetare-dezvoltare, care
     funcţionează în baza OG 25/1995
     prin LG 51/1996, cu modificările
     ulterioare şi după caz, societăţi
     comerciale cu capital majoritar
     de stat care au în administrare
     bunuri din patrimoniul public
     de stat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
               Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
  ─────┬───────┬───────┬──────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────────────────────────────┤
  Nr. │Cod de │Denumi-│ Date de identificare │Anul │Valoarea de │ Situaţia juridica │
  M.F. │clasi- │re ├───────────┬───────┬──────────┤doban-│inventar ├───────────┬────────┬───────┬──────┤
       │ficare │ │Descriere │Vecina-│ Adresa │dirii/│ (în lei) │Baza legala│În admi-│Sit. │ Tip │
       │ │ │tehnica │tati │ │darii │ │ │nistrare│juridi-│ Bun │
       │ │ │(pe scurt) │(după │ │ în │ │ │ / │ca │ │
       │ │ │ │caz, pe│ │folo- │ │ │concesi-│actuala│ │
       │ │ │ │scurt) │ │sinta │ │ │une ├───────┤ │
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Conce- │ │
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune/ │ │
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inchiri│ │
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │at/dat │ │
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu tit-│ │
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lu │ │
  ─────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼──────┤
  35519│8.29.19│Teren 1│22.072,5mp+│ │Tara │1981 │2.738.209,60│Decizia │În │ │imobil│
       │ │ │26.000mp │ │România │ şi │ │CPMB 1658/│adminis-│ │ │
       │ │ │ │ │Judet: │1996 │ │17.11.1981,│trare │ │ │
       │ │ │ │ │MUNICIPIUL│ │ │Act aditi- │ │ │ │
       │ │ │ │ │BUCURESTI;│ │ │onal nr. │ │ │ │
       │ │ │ │ │Mun. │ │ │1/10.08 │ │ │ │
       │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │1994 HG │ │ │ │
       │ │ │ │ │Nr.- │ │ │258/1996 │ │ │ │
  ─────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴──────┘

  ___________