HOTĂRÎRE Nr. 270 din 16 aprilie 1996
privind stabilirea modelului stampilelor care vor fi folosite la alegerile locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 18 aprilie 1996  În temeiul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, modificată şi completată prin Legea nr. 25/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă modelul stampilelor care vor fi folosite la alegerile locale, potrivit anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca


  Anexa 1

  MODELUL
  ştampilei de control a secţiei de votare
  NOTĂ:
  - Tusul pentru ştampila va fi de aceeaşi culoare pe teritoriul unei circumscripţii electorale judeţene.
  - În cadrul ştampilei de control, după denumirea judeţului se va adauga comuna, oraşul, municipiul sau sectorul, după caz, şi denumirea, respectiv numărul acestuia, iar în interiorul ştampilei se vor trece secţia de votare şi numărul acesteia, conform numerotarii făcute prin dispoziţia primarului.
  Spre exemplu: "Judeţul Alba - municipiul Alba Iulia", iar în interior: "Secţia de votare nr. .......".
  - Stampilele se confectioneaza prin grija prefectului.


  Anexa 2

  MODELUL
  ştampilei cu menţiunea "Votat"
  NOTĂ:
  - Ştampila se confectioneaza şi se difuzează la judeţe prin grija Secretariatului General al Guvernului.


  Anexa 3

  MODELUL
  stampilelor biroului electoral de circumscripţie comunală, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului Bucureşti
  NOTĂ:
  - Tusul pentru ştampila va fi de aceeaşi culoare pe teritoriul unei circumscripţii electorale judeţene.
  Spre exemplu: "Judeţul Alba - Circumscripţia electorală nr. 1 (numărul circumscripţiei electorale este cel stabilit de prefect prin ordin)".
  - Ştampila se confectioneaza prin grija prefectului.


  Anexa 4

  MODELUL
  ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeteana
  NOTĂ:
  - Numărul circumscripţiei electorale judeţene va fi cel stabilit prin hotărâre a Guvernului.
  - După cuvintul "judeţul" se va menţiona denumirea acestuia.
  - Ştampila se confectioneaza prin grija prefectului.


  Anexa 5

  MODELUL
  ştampilei Biroului Electoral Central
  NOTĂ:
  - Ştampila se confectioneaza prin grija Secretariatului General al Guvernului.
  ------------------