ORDIN nr. 120 din 25 mai 2010 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor
(actualizat până la data de 10 iunie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • ----------
  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Vasile Blaga

  Bucureşti, 25 mai 2010.
  Nr. 120.

  Anexă

  REGULAMENT 25/05/2010

  -----------